Stacks Image 3

TIDSSKRIFT FOR HØYFJELLSSKILØPNING, BREVANDRING OG KLATRING

Mestre Fjellet var et tidsskrift som ble utgitt av Norsk Alpincenter i perioden 1968-1999.
Biophon har fått tilgang til arkivet, og kan presentere en nesten komplett samling. Alle utgavene er originalversjoner. Mange i et veldig begrenset opplag.

Fra nr. 1/68: "Mestre Fjellet har til hensikt å være et tidsskrift hvor de som driver mer krevende
former for fjelliv kan samtale om felles interesser og oppgaver."
I Mestre Fjellet finner du artikler av Peter Wessel Zapffe, Arne Næss, Nils Faarlund, Sigmund Kvaløy, Ralph Høibakk,
Jon Teigland, Tomas Carlström, Odd Eliassen, Ove Skjerven, Åke Hedlund m.fl.

Hvordan bestiller du?
Det enkleste er å bruke PayPal-knappene nedenfor.
Du kan også bestille ved å sende en e-post til biophon@biophon.no.


Biophon, Brinkvegen 30, 9012 Tromsø
e-post: biophon@biophon.no
http://www.lyngen.name
Stacks Image 17
MESTRE FJELLET 1/68

INNHOLD
Vi må lære å bruke naturen - av N. Faarlund.
Nytt om utstyr.
Orientering om Norsk Alpincenter - Høyfjellskolen i Hemsedal.
8 siders tillegg.
Utveksling av klatrere - Fjellbibliotek og lesesirkel - Arbeidsutvalg og instruktører - Spørreskjema - Norsk Alpincenters Sommerprogram 1968 - Hvem Hvor Hva Hvordan - Andre tjenester som Norsk Alpincenter tilbyr.
Tumult eller trivsel - av N. Faarlund
Bestigninger og turer
Forslag til internasjonale tegn for klatrerutebeskrivelser.
    av N. Faarlund
Bokkronikk

Redaksjonen for det første nummeret har bestått av O. D. Enersen,
Nils Faarlund og Guttorm Larsen.Stacks Image 140
MESTRE FJELLET 2/68

INNHOLD
Fjellførere og instruktører - formidlere av teknikk og
    fjellskikk - red.
Norsk Forening for Fjellførere og Klatreinstruktører - NFFK
Nytt fra fjellet
Østribben på Store Midtmaradalstind til topps -
    av Ralph Høibakk
Sikringsmetoder og sikringsmidler i snø og is-
    av fjellfører, siv.ing. Nils Faarlund, MNFFK
Klatring og naturopplevelse - av Sigmund Kvaløy
    Retur pa Kalskråtind - av fjellfører Ole Daniel Enersen, MNFFK    
Sikkerhet i fjellet
    Norsk Alpincenters 1. seminar 26.-28. januar 1968
Subjektive farer - av klatreinstruktør, dosent Per Vigerust, MNFFK
Rutebeskrivelse: Nordlige Midtmaradalstind -
    av fjellfører, siv.ing. Nils Faarlund
Naturvern nu - men hur?  Brev til redaksjonen

Redaksjonen for det andre nummeret har bestått av O. D. Enersen,.
Nils Faarlund og Guttorm Larsen.

UTSOLGT!

  • This is the default HTML.
  • You can replace it with your own.
  • Include your own code without the HTML, Head, or Body tags.


Stacks Image 143
MESTRE FJELLET 3-4/68

INNHOLD
Naturvern - angår det oss? - red.
Seks dager med bikkjer og slede - av Guttorm Larsen
Er "intelligensindustrien" vår framtid -
    av førsteamanuensis Kåre Gisvoll
Fotografering i sne og kulde - av mag. art. Paul Hofseth
Snøhulen - komfortabel livredder
Påskeferie i snehule - bohemliv eller streng disiplin -
    av stud. tech. Ulf Geir Hansen
Klatring og publisitet - Norsk Alpincenters 2. seminar
Panikk - av dr. med. Henrik Seyffarth
Alpinisten Mark Twain
Å sikre eller ikke sikre -
    av fjellfører, siv.ing. Nils Faarlund MNFFK
Nytt fra fjellet
Norsk Alpincenters vinterprogram
Kommersiell turisme - informasjonsmengde null? -
    av mag. art. Sigmund Kvaløy
Leserbrev: Klatresportens materialiseringsår

Redaksjonen for nr. 3/4 har bestatt av O. D, Enersen, Nils Faarlund
og Guttorm Larsen.Stacks Image 146
MESTRE FJELLET 1/69

INNHOLD
Er det ulønnsomt å lage godt fjellutstyr? - red.
På Hellstugueggen til sommeren? - av Kjell Storrø
Vassdragsreguleringen - enetale eller diskusjon -
    av Guttorm Larsen
Klatring i England - av Jon Teigland
Zermatt: Nonchalanse blant fjellførere - av Per Hohle
Norsk Alpincenters sommerprogram 1969
Norsk alpin terminologi - ved Norsk Alpincenter
Alpint førerverk for Norge
Leserbrev: «Vassing» pa Trollryggen?
Nytt fra fjellet
Bokkronikk
Norsk Alpincenters merke «Fjellriktig utstyr»

Redaksjon: O. D. Enersen, Nils Faarlund og Guttorm Larsen.Stacks Image 149
MESTRE FJELLET 2/69

INNHOLD

«Forresten er tindebestigning slett ikke sport» - red.
Nagarkot og Damavand - to pilegrimsturer vinteren 1969
    av Sigmund Kvaløy
Sikring av førstemann - av Nils Faarlund
Kaukasus -68 - på toppen av Europa - av Odd Eliassen
Norsk Alpincenter bygger eget hus
Nytt fra fjellet
Norsk Alpincenters årsrapport 1968
NFFK's krav til fjellførere og klatreinstruktører
Hendig kamera i fjellveggen - av ODE

Redaksjon: O. D. Enersen, Nils Faarlund og Guttorm Larsen.Stacks Image 153
MESTRE FJELLET 3-4/69

INNHOLD

Please to remember - red.
Norsk klatreskikk - Inge Kjell Lien
Bugaboos - Ølyvind Berle
Naturvern og ikkevold - Guttorm Larsen
Under nordveggen på Store Riingstind - Inge Kjell Lien
Påskens nifseste eventyr - J. P. Harbitz
Fjellmennesket fotograferer - Paul Hofseth
UII eller nylon i kulda? - Nils Faarlund
Norsk snø- og snøskredterminologi
Peuterey-eggen - Ulf Prylz
Norsk Alpincenters 3. seminar - Klatring, hvorfor, hvordan?
Bokkronikk
Nytt fra fjellet
Norsk Alpincenters vinterprogram 1970
Fjellutstyr

Redaksjon: O. D. Enersen, Nils Faarlund og Guttorm Larsen.

UTSOLGT!


Stacks Image 156
MESTRE FJELLET 1/70

INNHOLD
Jorden - et lite romskip i det golde universet
  av Nils Faarlund
Samarbeidsgruppen for Natur- og Miljøvern (SNM)
  av Sigmund Kvaløy
Klatring og naturopplevelse - av Jon Teigland
Jostedalsbreen - in extenso (1. del) - av Kjell Storrø
«Erobring av fjell» - en selvmotsigelse?
  av Arne Næss
Snøskred - et sammendrag - av Nils Faarlund
En «nordisk» klatreskikk? - av Carl Axel
Peter Wessel Zapffe 70 år - av Nils Faarlund

Hovedredaksjon: Tomas Carlström (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red.) og Inge K. Lien

UTSOLGT!
  • This is the default HTML.
  • You can replace it with your own.
  • Include your own code without the HTML, Head, or Body tags.


Stacks Image 159
MESTRE FJELLET 2-3/70

INNHOLD
Fremtiden - vårt ansvar - Red
Den norske Andesekspedisjonen 1970 - JON TElGLAND
Er vi for voksne til å leke og til å begeistres -
    SIGMUND HAUGSJÅ
Lyngen 1970 - STEEN MORUP
Josterdalsbreen - in extenso - BERIT JOHANSEN ,
   TORBJØRN LEGER OG KJELL STORRØ
Teknologiens fritidssensationer - och dess konsekvenser
    TOMAS CARLSTRÖM
De forskjellige holdningene til fjell opp gjennom tidene
    ARNE NÆSS
Konkurranseklatring - HANS HELLSTRÖM
Dejlig er Jorden - OLE ENERSEN
Bokkronikk, Teknikk og utstyr, Sett & hørt,
Nytt fra fjellet, Nytt fra HNA

Hovedredaksjon: Tomas Carlström (uttegning!produksjonl,
Nils Faarlund (red.).

UTSOLGT!


Stacks Image 162
MESTRE FJELLET 4/70

INNHOLD
Prognoseri og friluftsliv - Red
Brev fra leserne
Skibestigninger - Nils Faarlund
Tio svenskar på Grønland - Ingela Söderberg
Bodø og omegn som klatrefelt - Ove Skjerven
Vinterbestigningen av Nipals - Tomas Carlström
Teknikk og utstyr
Bokkronikk
Sett og hørt
Dejlig er Jorden 2. del - Ole Enersen
Nytt fra fjellet
Nytt fra HNA

Hovedredaksjon: Tomas Carlstrom (Uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 165
MESTRE FJELLET 1/71

INNHOLD
"H.K." - Peter Wessel Zapffe
Ekspertokrati eller demokrati - Red
Mardøla - samvær som kampform - Sigmund Kvaløy
Mardøla - i pakt med samvittigheten
   Aksjonsdeltakere forteller i ord og bilder om aksjonen
   og livet i leiren
Mardøla - mordet pa forsen
   Jan Sundfeldt och Tomas Carlström
Teknikk og utstyr
   Mat og drikke til {jells
   Hva holder knuten?
Bokkronikk
Nytt fra fjellet
Nytt fra HNA
Sett og hørt

Hovedredaksjon: Tomas Carlström (Utteg-ninglProduksjon),
Nils Faarlund (red) og Jan ØhlckersStacks Image 171
MESTRE FJELLET 2/71

INNHOLD
Brev fra leserne
Klatreøvelsesfeltet som miljøfaktor - Red
Korsvika - Jon Bruskeland
Häggsta - Hans Hellström
Kullen - Nordens Calanques - Dolfi Rotovnik
Øvelsesklatring i Bergen med omegn - Knut Bjerke
Brigsdalsbreen - august 1970 - Berit Johansen
Bördbärarnas Mecka - Karl-Aage Schwartzkopf
Teknikk og utstyr
   Fjellsyke ,Sticht-brems,Tips om tau
Bokkronikk
Sett og hørt
Nytt fra fjellet
Ballade om en formiddagspromenade
   i Bergell - oho
Deilig er Jorden. 3. del. - Ole Enersen

Hovedredaksjon: Tomas Carlström (Utteg-ninglProduksjon),
Nils Faarlund (red) og Jan ØhlckersStacks Image 174
MESTRE FJELLET 3-4/71

INNHOLD
Hardangervidda - Guttorm Larsen
Hardangervidda som rekreasjonsomrade
   Frank Petter Gullaksen
Hardangervidda - omfanget av reguleringsplanene
   Kåre Hesjedal
Noen av de forandringer som foregår i et
   regulert fiskevann - Jan Ove Øen
Hardangervidda - naturvitenskapelige interesser
   Rakel Berg Morvik
Arkeologiske interesser - Per Svein Dufva
En fjellregel - velg tur etter evne! - Nils Faarlund
Teknikk og utstyr
   Klatring - trening, Klatrestøvler
   Kommentar til knulerapporlen i nr. 4/70
Bokkronikk
Nytt fra fjellet, Nytt rra HNA
Brev fra leserne

Hovedredaksjon: Tomas Carlström (UttegninglProduksjon),
Nils Faarlund (red) og Jan Øhlckers

UTSOLGT!


Stacks Image 178
MESTRE FJELLET 13 1-2/72

INNHOLD
FRILUFTSLIV - hva - hvordan - Red
OM Å VÆRE PÅ FJELLET - Arne Næss
HVORFOR - Nils Faarlund
GLIMT FRA KLATRINGEN PÅ EGGEN - Nils Faarlund
BIDRAG TIL EN EKSPEDISJONSSOSIOLOGI - Nils Faarlund
SKYTSGUDINNEN GAURI SHANKAR
   apell om fredning - Arne Næss
OM NATUROPPLEVELSEN I FRILUFTSLIV - Nils Faarlund
BLODIGLE OG MENNESKE - Arne Næss
OM VERET I FJELLET - Inge Lien
TEKNIKK OC UTSTYR
   Tilpasning til varme og lavt oksygentrykk - Nils Faarlund
   Utstyr for Ferden til Gauri Shankar 1971 - Nils Faarlund
BOKKRONIKK
SETT OG HØRT
NYTT FHA F JELLET
NYTT FRA HNA

Hovedredaksjon: Helga Faarlund og
Åshild Dieserud (utiegning/produksjon), Nils Faarlund (red)Stacks Image 181
MESTRE FJELLET 14 3-4/72

INNHOLD
KURS I HØYFJELLSMEDISIN - Oddmund Søvik
LOKALE KULDE- OG FROSTSKADER - Einar Aandal
LUNGEØDEM I STORE HØYDER - Anton Hauge
INFEKSJONER OG HYGIENE - Ove Skjerven
BIVUAKKERING I SNØEN - Nils Faarlund
TORS BRE - VILL OG VRIEN - Berit Johansen og Kjell Storrø
MORO I MIDTMARADALEN - Ralph Høibakk
NYTT FRA FJELLET
SETT OG HØRT
NYTT FRA HNA
ELVEPADLING

Hovedredaksjon: Helga Faarlund og
Åshild Dieserud (utiegning/produksjon), Nils Faarlund (red)Stacks Image 188
MESTRE FJELLET 15/1973

INNHOLD
HVA MENER VI MED FRILUFTSLIV'?
   Nils Faarlund
OM ØKOLIV
   Nils Faarlund
ROLWALING - ET LIVSSAMFUNN I LIKEVEKT
   Sigmund Kvaløy
FRILUFTSLIV I SKOLEN, VARTDAL/SUNNMØRE
   Ola Einang
FRILUFTSLIV I SKOLEN, NARVIK
   Karl-August Haslestad
NYTT FRA HNA
NYTT FRA FJELLET
BOKKRONIKK

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 191
MESTRE FJELLET 16/1973

INNHOLD
RYTME - NATUR - MENNESKE
Sigmund Kval¢y
SURT ARBEID OG MOROSAM FRITID?
lnge Lien
FRILUFTSLV - EN VEI TIL ET NYTT SAMFUNN
Gunnar Breivik
USIKRE TANKER OM SIKKERHET
Ralph Høibakk
KLATRING, RISIKO OG ANSVAR
Sverre Sløgedal
KLATRING - KLATRESPORT - SPORTSKLATRING
Nils Faarlund
BREV FRA ISLAND - Leiv Sandven
NYTT FRA FJELLlVET
SETT OG HØRT
NYTT FRA HNA
BOKKRONIKK

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 194
MESTRE FJELLET 17/1973

INNHOLD
BREV TIL REDAKSJONEN
AOSTA 73
   Gunnar Breivik
MILJØVERN/FRILUFTSLIV I GYMNASET
   Svein Kilrhus
TUR I FJELLET
   Kjell Egelie
FJELLREDNING OG SAUELEITING PÅ SUNNMØRE
   Ola Einang
UTSTYRSKRITIKK
   Nils Faarlund
NYTT FRA HNA
NYTT FHA FJELLIVET

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 197
MESTRE FJELLET 18/1974

INNHOLD
BREV TIL REDAKSJONEN
FERDEN TIL AZOURKI - Nils Faarlund
FERDEN SOM ARBEIDSMETODE I FRILUFTSLlV
   Nils Faarlund
RESSURSBRUK BLANT BERBERE I ATLASFJELLENE
   Atle Tellnes
EN ANDERLEDES ØRKENVANDRING - Per Lund
KLATRESIRKUS?
   Redaksjonell kommentar, refuserte leserbrev
FJELLKLATRING prestisje, publisitet, ansvar
   Jan Øhlckers
KLATRESIRKUS, SPORTSKLATRING, KLATRING
   Nils Faarlund
ANKELSKADE - Per H. Staff
BARNDOMMENS FJELL - Arnold Stenersen
UTSTYR
NYTT FRA HNA
NYTT FRA FJELLlVET

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 200
MESTRE FJELLET 19/74

INNHOLD
BREV TIL REDAKSJONEN
FRILUFTSLIV - Gunnar Breivik
ER FRILUFTSLIV IDRETT?
   Nils Faarlund
FRILUFTSLIV VED LARKOLLEN UNGDOMSHJEM
   Astri Hognestad
FAMILIE OG FRILUFTSLIV
   Gunnar Strandenes
OM TUR ETTER EVNE
   Nils Faarlund
RUTEBESKRIVELSE
   Ola Einang
DAV-TUR 1974 - Monika Guddas
UTSTYR
BOKKRONIKK
NYTT FRA HNA
SETT OG HØRT

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),

Nils Faarlund (red)Stacks Image 204
MESTRE FJELLET 20/74

INNHOLD
ÅPENT BREV TIL "SKITOURINGKOMITEEN"
"FARVEL NORGE"
   Peter Wessel Zapffe
ALPENES FREMTID
   Ola Einang, Nils Faarlund, Dan Rognerud
VEGLEDERSTUDIUM I FRILUFTSLIV
OM "KONTAKTMOTENE"
   Jan Øhlckers
STIER LANGS MATVEGEN
   Ola Einang
BRATT PÅSKE
   Arild Meyer
SETT OG HØRT
NYTT FRA HNA

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),

Nils Faarlund (red)Stacks Image 208
MESTRE FJELLET 21/75

INNHOLD
DEBATT
ULL ELLER KUNSTFIBER
En kavalkade ved Nils Faarlund
FRILUFTSLIVS-SEMINAR
ved Agder Folkehøgskole 1974          


Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 212
MESTRE FJELLET 22-23/76

INNHOLD
KOMMERSIELL TURISME - Sigmund Kvaløy
OM SPESIALANALYSE NR. 6 - Jørgen Gormsen
KLATREFILOSOFISKE OG BIOGRAFISKE BETRAKTNINGER
   Arne Næss
RETTLEIING I FRILUFTSLIV
   Eit utgangspunkt - Inge Lien
FORSKNING OMKRING FRILUFTSLIV - Gunnar Breivik
JEG BESTEMMER OVER MIG SELV - Jytte Strøm
OM TAKHØYDEN HOS UTSTYRSPRATERNE
   Nils Faarlund
T ELLER Ø, OM TO SYN  PÅ FJELLKLATRING
   Ove Skjerven
FRÅN EN TRÆDTOPP - Christian Schaar
TULL OG TØYS - Ola Hanche Olsen
UTSTYR
SETT OG HØRT

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 215
MESTRE FJELLET 24/76

INNHOLD
UTSTYR
LIV OCH NATUR
   Henri Högberg
FN/UNESCOs milj¢program
SKISSE AV EN NATURSKULE
  1. delen - Inge Lien
GRUPPESAMMENSETNING OG VEGLEDERROLLE
   Svein Kårhus
I SKOGEN
   Ola Einang

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 218
MESTRE FJELLET 25/77

INNHOLD
FRILUFTSLIV ELLER REKREASJON?
   Nils Faarlund
VOR SPORT - C. W. Rubenson
MINNER FRA MARKA - Aage Gløen
NYTTÅRSTANKER - Sigmund Haugsjå
SKREDSØK MED KVIST OG VINKEL
   
Innføring: Nils Faarlund
   
Valg og bruk av kvist/vinkel: Syver Endrestøl
GJØR NOE: Om å lage sin ryggsekk selv
   
Wiggo Fristad Pedersen og Morten Morell-Jensen
HILLARY OG SHERPAENE
   
Nils Faarlund

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 221
MESTRE FJELLET 26/77

INNHOLD
BREV TIL REDAKSJONEN
BOKKRONIKK
'FRI-NATUR-LIV' ELLER
'DE FREMMEDES TRAFIKK'?
   Nils Faarlund
TROLL PÅ ALVOR
   Finn Alnæs
FRILUFTSLIV ELLER  REKREASJON? Del 2
   Nils Faarlund
GOD TUR!
   Nils Faarlund og J¢rgen Gormsen
SETT OG HØRT
NYTT FRA FJELLET
TIL TRESKIENS PRIS
   Gunnar Strandenes

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 224
MESTRE FJELLET 27-28/79

INNHOLD
UTSTYR
IKAR - HVA ER DET? - Nils Faarlund
KULDESKADER - Dr. G. Neureuther og
   Prof. Dr. G. Flora
FOR-UT SEMINARET OM FRILUFTSLIV 1978
OFFENTLIG FRILUFTSLIVSPOLITIKK
NATURVERD ELLER LA-SKURE
   Anthon Berthelsen, Harald
   Stanghelle, Nils Faarlund,
   Per Kristian Lund, Inger
   Bentzrud, " Kaggen" , Asbj¢rn
   Thomassen, Rune Sundmark,
   lnge Lien, Knut A. Nilsen
NYTT FRA HØGFJELLSSKOLEN


Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)


Stacks Image 228
MESTRE FJELLET 29/80

INNHOLD
BREV TIL REDAKSJONEN
SIKKERHET I FJELLET
10 års jubileumsseminar ved
NORGES HØGFJELLSSKOLE 1978
KRAV TIL VEGLEDERE I FRILUFTSLIV,
FOR-UTs 5. arbeidsseminar. Trantjem 1979
FOR-UT SEMINARET 1978
    Inge Lien
KLÆR OG REDSKAP FOR
FRILUFTSLIV OM VINTEREN
    Nils Faarlund
NATURLEG SKIIDROTT
    Inge Lien

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 231
MESTRE FJELLET 30/81

INNHOLD
ERFARINGER FRA DEN NORSKE
HIMALAYAEKSPEDISJONEN 1979
   Nils Faarlund
MANNEN FRA NORDEN
   Leslie Ayres
ALTA: HVEM EIER GLITTERET I VANNET ...
KULTURELL PÅVIRKNING VED
MASSETURISME
   Dag T. Elgvin
SKI BETYR TRESTYKKE
   Per Ake Heirndal, Nils Faarlund
OCH SKIDAN DEN SLANT
   Henri Högberg
LAVINFARA PÅ SOMMARSNÖ
OCH GLACIÄRER?
   Åke Hedlund

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 234
MESTRE FJELLET 31-32/83

INNHOLD
BOKKRONIKK
ORD OM SNØ, Nils FaarIund
METODER FOR SØK I SKRED, OIa Einang
SØK I SNØSKRED MED SØKEVINKLER, Nils Faarlund
FJELLSKIENE, Nils Johan Rud
ULL ELLER SYNTETFlBER I KULDEN, Nils FaarIund
FOR-UT OM SKIFERDSEL, Ingebjørg Nordby
SAMRÅD FOR NATUR- OG FRILUFTSLIV
JEG SÅ SOLEN DANSE - OM BØKEKLATRING, Svend Ulstrup
FJELL SOM GUDER - FJELL FOR GUTTER?
GLlMT FRA HUGH RUTTLEDGE
"MOUNT EVEREST", Dag T. Elgvin
FJELL SOM GUDER, FJELL FOR GUTTER, Thomas Laird
DEN NORSKE HlMALAYAEKSPEDISJONEN 1979, Nils Faarlund
MASSEMEDIA SPRER REKORDDILLA, Bjørg Natvig
BREV FRA SHORONG HØSTEN 1982
   Einar Magnussen og Håkon Bergseng

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 238
MESTRE FJELLET 33/84

INNHOLD
Leserbrev - Arne Nress
Telemark - et sted i Norge - red.
De "frigir" vassdrag - red.

Jus i detaljhandel - Erik Solheim
Om jeg husker fjellet? - Jorunn Fredriksen
Blind tvil - Tor Jonson
"Forbannelsens berg" eller
gudainkarnation - Bjørn Tordsson
Et notat om friluftsinteresser - Nils Faarlund
Friluftsliv som modkultur - Torbjørn Ydegaard
"Recco" - nei takk! - Nils Faarlund

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 242
MESTRE FJELLET 34-35/86

INNHOLD
Brev - Dag T. Elgvin, Svend Ulstrup
Hvorfor! - red.
Himalayas helter... - Sigmund Kvaløy Sætereng
Verdens lengste motbakke - Torbjørn Ydegaard
Til topps for fa(n)en? - Nils Faarlund
Siste nytt fra USA: T-typen - Günter Haaf
Naturens herre... - Anna Dahlø
IKAR-resolusjoner 1980 og 1985
   IKARs delegatforsamling i Flåm
En vennskapelig samtale
   Arne Næss og Nils Faarlund
Snøskred - red.
Ullr og skiene - Peter Rosei
Arktis - Otto Inge Molvrer
Fottur i store høyder - for alle? -Kjell Myhre
Klipp om en skikultur i fare - J¢rgen Vogt,
   Knut A. Nilsen, Reidar Fritzvold. Åke Hedlund

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 245
MESTRE FJELLET 36/86

INNHOLD
'88-erne kommer! - red.
Fra livet med samene - Dag T. Elgvin
Om færden som metode - Torbjørn Ydegaard
Om oppdragelse og skole - Theodore Roszak
Vegledning i friluftsliv - trekk av en utvikling 
   Nils Faarlund
Rettleiing i friluftsliv i kristent perspektiv

  John Olav Heggland
Tanker om idrett, prestasjoh og paradigme 
   Nils Faarlund
Friluftsliv og kjennskap til natur

   Nils Faarlund
Vurdering av sjanse for snøskred

   Nils Faarlund
Identitetsindustrien sIår til

   Nils Faarlund

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 248
MESTRE FJELLET 37/90

INNHOLD
Red. - "å være som en tone i vårens orgelverk ... "
Torbj¢rn Ydegaard - Om polarhelte og deres vilje til
   at ville
Svend Ulstrup - Avanersuup Kommunia - enhjørningens og
   isbjørnens land
Dag T. Elgvin - Om flyttsamenes og fangstinuitenes
   nærhet til naturen
Dr. Hansruedi Müller - For en reiselivsutvikling i harrnoni
   rned rnenneske og natur
Aage Jensen - Forskningsseminaret "Friluftsliv
   fritid og natur"
Nils Faarlund - Om m¢tet rned fri natur som metode
   i rnilj¢undervisningen

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 252
MESTRE FJELLET 38/91

INNHOLD
red. - En venn i nød
Peter Wessel Zapffe - Stedtind
Arne Næss - I sydstupet
Nils Faarlund - Stetind - "en ambolt hvorpaa
   gudene kan hamre"
Øyvind Fet - Langt inne i fjorden ein stad
Jean-Pierre Frésafond - Må vi oppfinne "Alpinismen"
   på nytt?
David C. Pugh - Fjell, dal og melankoli
red. - Notert


Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 255
MESTRE FJELLET 38/91

INNHOLD
Red. - Etter Frederic "tabloidman"
Peter Wessel Zapffe - A propos reklame
Nils Faarlund - Reklame produserer angst
Dag Ellingsen - Riv heisene ned
Vaclav Havel - Om naturvitenskapens kaldblodighet
Øystein Dahle - Fjellet og skogene
Nils Faarlund - Den umistelige stilheten
Nils Faarlund - For liv i lage - Naturbruk
Nils Faarlund - Arbeidsmetoder for u.styrspr¢ving
Laurentius Urdahl - For 25 Aar siden
Nils Faarlund - Innend¢rs fjellklatring
Nils Faarlund - Helhetlig og balansert værtjeneste

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 258
MESTRE FJELLET 41-42/94

INNHOLD
Red. - Annerledes-vegen
Berit Johansen Vettl - Ski
NORGES HØGFJELLSSKOLE
   Jubileumsseminaret Friluftsliv - HVORFOR
Sigurd Aa. Aarnes - Friluftsliv og norsk identitet
Gunnar Heiene - Skaperverket, mennesket
   og det guddommelige
Arne Næss - Friluftslivet i våre tanker
Tove Nedrelid - Naturen i norsk dagligliv
Paul Jan Brudal - Naturmøtet og vår plass i
   helheten
Sigmund Hagvar - Naturopplevelsens mental-
   hygieniske verdi
Nils Faarlund - Helhetlig og balansert tenke-
   måte i politikk og forvaltning

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 261
MESTRE FJELLET 43/96

INNHOLD
red. - Ferden - et vårtegn
Espen Seierstad I studieferdens fotefar
Johnny Laupsa-Borge - 0m i fjellet
Johnny Laupsa-Borge - Studieferda - eit historisk høgde-
   punkt i studiets livslaup
Stein Bjørnland - Erfaringer omkring en todeling
   av studieferda
Stein Bj¢rnland - Studieferda og et kulturhistorisk
   perspektiv
Stein Bj¢rnland - Noen tanker om ferd og samhandling
Inger Skogheim - Gl¢tt fra kveldssamlingene
Espen Seierstad - "There Will Come a Moment..."
Johnny Laupsa-Borge - Glimt fra ei dagbok
Espen Seierstad - ...som l¢per med natur
Espen Seierstad - En lignelse
Espen Seierstad - Vågekallen kaller

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)Stacks Image 264
MESTRE FJELLET 44/99

INNHOLD
Red.- Opplevelse i natur, møte med Natur
Erik Cleven og J¢rgen Ueland - Grøntt Universitet 1994
Per Espen Stoknes - Naturopplevelse
   og det økologiske selv
Sigmund Hagvar - Hva er spesielt
   med naturopplevelsen
Anne Grete Ljøsne - Natursyn, livsfonn
   og skapende arbeid
Nils Faarlund - Friluftslivets naturmøte
Eva Huseby - Under åpen himmel -
   og om å vandre i fn natur
Nils Faarlund - Det var en gang en gutt
   som het Espen Askeladd

Hovedredaksjon: Helga Faarlund (uttegning/produksjon),
Nils Faarlund (red)